Niekedy najviac zavážia momenty, ktoré nikdy nenastanú